HANDELSBETINGELSER

Betingelser for salg, levering og betaling

1. PRISER: De på hjemmesiden anførte priser gælder for henholdsvis 1 stk. og derover. Priserne er orienterende inkl. moms men ekskl. forsendelsesomkostninger. Tilbudsgyldighed er 30 dage. Der tages forbehold for trykfejl, pris- og kursændringer. Bemærk: Der afviges på nogle punkter fra købeloven.

2. VARER: Varedata er de på hjemmesiden oplyste. Vi retter data ved afprøvning og står ikke inde for data anført af leverandører i manualer og lign. Seneste opdateringer findes i onlinekataloget på www.batcaddy.dk

3. ÆNDRINGER: Vi forbeholder os ret til uden varsel at foretage ændringer i data og betegnelser – især ændringer som må anses som forbedringer.

4. LEVERINGSTID: Den i tilbudet anførte leveringstid er at regne fra datoen på vor skriftlige ordrebekræftelse. Vi tager forbehold for eventuelle ændringer i leveringssituationen på tidspunktet for ordremodtagelsen. Ligeledes tages der forbehold for leveringsvanskeligheder som følge af strejke, lockout og andre forhold, der er uden for vores indflydelse. Erstatningskrav som følge af manglende eller forsinket levering anerkendes ikke. Leveringstiden regnes fra endelig afklaring af tekniske detaljer.

5. ANNULLERING OG RETURNERING: Annullering af ordrer og returnering af varer kan kun finde sted efter forudgående skriftlig aftale. Eventuelle returvarer krediteres normalt med 75% af fakturaprisen – medmindre andet er anført på fakturaen. Kun ubeskadigede varer i intakt originalemballage inkl. manualer m.m. kan returneres. Kreditnotaer gælder som tilgodebevis. Varer som hjemtages specielt kan ikke returneres. Software tages aldrig retur. Er der tvivl om en vares funktionsdygtighed afprøver vi den gerne, inden købet, uden beregning – på vor adresse. BEMÆRK: ved returnering af varer fra udlandet, hvor fragten forventes dækket af Fabrikators ApS, skal Fabrikators ApS kontaktes inden afsendelse for aftale af forsendelsesmetode.

6. REKLAMATION: Reklamation over mangler og synlige fejl må ske inden 8 dage efter ordrens fuldførelse (dvs. efter levering fra os). Returnering skal ske senest 2 uger fra leveringsdagen.

7. LEVERING OG FORSENDELSE:

Hos Toddler Copenhagen giver vi altid fri fragt på ordrer over 500 kr.

På ordrer under 500 kr. koster fragt 29 DKK. (Danmark)

Levering indenfor 2-6 hverdage.

*Et ekstra gebyr for fragt kan forekomme for øer ikke tilknyttet fastland med broer el. lign.

 

SHIPPING INSIDE EU

Free shipping when buying for more than 130 €.

When buying for less than 130 €, shipping cost 15 €

SHIPPING TO REST OF EUROPA

Standard price for shipping 29 €

SHIPPING TO REST OF THE WORLD

Standard price for shipping 65 $

* NOTE: Some products may have a bulk shipping fee when shipping outside Denmark.

8. OPSTILLING, INSTALLATION: Manualer er ofte på engelsk.

9. VEDERLAGSFRI AFHJÆLPNING OG REPARATIONER: Den vederlagsfri afhjælpningsperiode er 2 år fra fakturadatoen. I den vederlagsfrie afhjælpningsperiode skal eventuelle defekte apparater eller dele tilsendes os franko for købers risiko med tydelig angivelse af faktura nr., fejlens art samt hvilke produkter der yderligere medfølger såsom tilbehør eller lign. Udføres reparation eller udskiftning hos køberen vil transport-, opholds- og fortæringsomkostninger være at debitere køber. Reparation finder oftest sted på vores værksted, hvor reparationstiden er ca. 1 uge eller hos vore leverandører, hvor varigheden typisk er 30 dage. Reparation udføres aldrig medens der ventes. Ombytning kan i særlige tilfælde finde sted, men det forudsætter, at vi forinden har modtaget og afprøvet de defekte varer. Ombytningstid er min. 6 timer. Ved ombytning vil reklamationsperioden stadig gælde fra det oprindelige køb. Anmeldelse om fejl under den vederlagsfrie afhjælpningsperiode må foretages straks efter konstatering, men berettiger ikke køberen til at tilbageholde betalingen eller dele heraf. Pligten til vederlagsfri afhjælpning – der ikke dækker almindelig slitage, udskiftning af sliddele samt justering – omfatter kun de leverede varer og bortfalder ved overlast, forkert betjening eller hvis der uden vor skriftlige tilladelse foretages indgreb eller ændringer på varerne. Vi garanterer ikke for produktfunktioner, hvor tredjeparts udstyr er monteret/installeret. BEMÆRK: Indleveres udstyr til afprøvning/reparation, vil køber blive debiteret kr. 250,- i afprøvningsgebyr, såfremt der ikke konstateres fejl ved udstyret.

10. PRODUKTANSVAR: I tidsrummet svarende til den ovenfor pkt. 9 nævnte periode er vi kun ansvarlige for den skade som det af os leverede materiel forvolder, hvis det kan dokumenteres, at skaden skyldes fejl begået af os. Vi hæfter dog aldrig for driftstab, avancetab, tidstab og andet indirekte tab, udgifter til omkørsel eller lignende. Vores ansvar for skade på produkter kan ikke overstige kr. 10.000,00. I det omfang vi måtte blive pålagt ansvar i forbindelse med den brug – herunder videresalg – som køber måtte gøre af det leverede materiel, er køber forpligtet til at holde os skadesløse for det ansvar vi måtte blive pålagt, og i det omfang ansvaret går ud over de aftalte grænser. Produktansvar ud over vores forsikring dækkes ikke (kopi af forsikringsbetingelser kan rekvireres). Produktansvar dækker hele EU.

11. BETALING: Betaling sker før varen afsendes.

12. FORTRYDELSE: Kunden har 14 dages returret på alle produkter.